Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών - ΙΙΕΚ New York

Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών

Το Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίαςχρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να παρασκευάσει τρόφιμα υγιεινά και ασφαλή, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί η απασχόληση στο συγκεκριμένο κλάδο, για τα εξειδικευμένα άτομα,που έχουν παρακολουθήσει ενα πλήρη κύκλο εκπαίδευσης και έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις.

Πληροφορίες

Ο Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών: παραλαμβάνειαποθηκεύειχειρίζεταιεπεξεργάζεται, μεταφέρειελέγχει Α’ ύλεςενδιάμεσα και τελικά προϊόντα διατροφής χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό με τις οδηγίες εργασίας των προϊσταμένων του.

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 1. Επεξεργασία και μεταποίηση των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής
 • Ελέγχει, παραλαμβάνει τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα και τις πρώτες ύλες
 • Προετοιμάζει τις πρώτες ύλες για την παραγωγική διαδικασία
 • Επεξεργάζεται τις πρώτες ύλες
 1. Αξιολόγηση – εξέταση της ποιότητας των Α’ υλών, των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων
 • Αξιολογεί εργαστηριακά και οργανοληπτικά την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
 • Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων
 • Καταγράφει τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας
 1. Διαχείριση της λειτουργίας της παραγωγής από το control-room
 • Χειρίζεται τους υπολογιστές του θαλάμου ελέγχου (control-room)
 • Ελέγχει τις διαδικασίες της παραγωγής
 • Χειρίζεται τις μηχανές από την αποθήκευση των πρώτων υλών μέχρι τη παραλαβή των τελικών προϊόντων
 1. Αποθήκευση και διαχείριση των Α’ υλών, των ενδιάμεσων και τελικων προϊόντων
 • Καταγραφή, έλεγχος αποθεμάτων
 • Ετοιμασία παραγγελιών
 • Παραλαβή επιστροφών
 1. Εκπαίδευση του νέου προσωπικού και ενημέρωση των επισκεπτών
 • Εκπαιδεύει τους νεοπροσληφθέντες
 • Ξεναγεί τους επισκέπτες και επιδεικνύει τα νέα προϊόντα
 • Καταρτίζει το πρόγραμμα επισκέψεων
 1. Καθαρισμός και εξυγίανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
 • Καθαρίζει – εξυγιαίνει τον μηχανολογικό εξοπλισμόεξυγίανσης
 • Καθαρίζει- εξυγιαίνει εσωτερικούς χώρους
 • Συντηρεί τον εξοπλισμό
Επιλογές Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εργάζονται σε:

 • Βιομηχανίες & βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης.
 • Εταιρείες προετοιμασίας και διακίνησης ετοίμων φαγητών.
 • Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο των τροφίμων και ποτών.
Πρόγραμμα Σπουδών
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι, ΙΙ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι, ΙΙ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Ι, ΙΙ
 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΠΑΚΑΛΙΚΗΣ
Διάρκεια / Φοίτηση

Η διάρκεια του προγράμματος είναι (2) έτη και ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση. Το διδακτικό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα φοίτησης διάρκειας 300 ωρών κατάρτισης έκαστο. Η φοίτηση είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, (300 ώρες ανά εξάμηνο) και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου.

Γιατί να μας επιλέξεις
 • Δυνατότητα επιλογής πρωινών ή απογευματινών μαθημάτων.
 • Υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Διδακτική ομάδα επιφανών επιστημόνων & διακεκριμένων επαγγελματιών.
 • Υποστηρικτική διδασκαλία & εκπαιδευτική καθοδήγηση.
 • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς εργασίας.
 • Προοπτικές άμεσης απασχόλησης.
 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας.
 • Αίθουσες Υπολογιστών εξοπλισμένες με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία σε Η/Υ, εκτυπωτές και video-conferencing σε wireless περιβάλλον.
 • Προσωπικός Σύμβουλος Σπουδών.
 • Εξειδικευμένες διαλέξεις , σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εταιρείες και εκθέσεις.
 • Σπουδαστικές  δράσεις.
 • Δυνατότητα απόκτησης ανώτερων πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών.
 • Βιβλιοθήκη που λειτουργεί 12 ώρες την ημέρα.
Προϋποθέσεις Εγγραφής
 • Συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής.
 • Παροχή αποδεικτικών ολοκλήρωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ).
  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για αλλοδαπούς.
 • Έξι(6) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου (Γενικών, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ). Στο Α’ εξάμηνο σπουδών εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Ενιαίων / Γενικών Λυκείων, για 4 εξάμηνα φοίτησης.

Οι απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που επιθυμούν τη φοίτησή τους σε άλλη ειδικότητα προέλευσης, φοιτούν 4 εξάμηνα.

Οι απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που συνεχίζουν την κατάρτισή τους, στην ειδικότητα προέλευσης, γίνονται δεκτοί στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης, μόνο με 1 χρόνο φοίτησης.

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος :

Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας

Πληκτρολογήστε το κινητό σας τηλέφωνο

Ημερομηνία Γέννησης

Πληκτρολογήστε το όνομά σας

Πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας

Πληκτρολογήστε το email σας

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας