Τεχνολογία Τροφίμων & Ποτών - ΙΙΕΚ New York

Έλα στο ΙΙΕΚ New York και ανακάλυψε τη χημική ένωση για μια εκρηκτική καρίερα!

Το πρόγραμμα του Τεχνικού Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών του ΙΕΚ New York εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να παρασκευάσει τρόφιμα υγιεινά και ασφαλή, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της εθνικής και κοινοτικής Νομοθεσίας.

Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί η απασχόληση του συγκεκριμένου κλάδου, για τα εξειδικευμένα άτομα, εφόσον το επάγγελμα του τεχνικού παραγωγής και οι ειδικεύσεις του κατοχυρωθούν ύστερα από μια σύγχρονη εκπαίδευση για την ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος απασχολούνται σε βιομηχανίες & βιοτεχνίες τροφίμων και ποτώνεπιχειρήσεις παραγωγήςκαι εμπορίας τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσηςεταιρείες προετοιμασίας και διακίνησης ετοίμων φαγητών, και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο των τροφίμων.

Το ΙΕΚ New York δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών έχουν όχι μόνο το απαραίτητο ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να απασχοληθούν σε ποικίλες θέσεις, ανάλογες των ενδιαφερόντων τους, αλλά και όλα τα απαραίτητα εφόδια για την ανάπτυξη καινοτόμας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες του Τομέα ΕΔΩ!

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος :

Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας

Πληκτρολογήστε το κινητό σας τηλέφωνο

Ημερομηνία Γέννησης

Πληκτρολογήστε το όνομά σας

Πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας

Πληκτρολογήστε το email σας

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας