Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ - ΙΙΕΚ New York

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Η καθημερινοτητά μας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους υπολογιστές και την τεχνολογία της πληροφορικής. Ο εκρηκτικός αντίκτυπος αυτής της καθημερινότητας καθιστά αναγκαίο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων συστημάτων λογισμικού υπολογιστών αλλά και την ενσωμάτωσή τους σε μια συνεχώς αυξανόμενη σειρά εφαρμογών.

Πληροφορίες

Ο Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software) αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την άρση βλαβών στις Εφαρμογές Πληροφορικής που υποστηρίζει.

Ειδικότερα, ο Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)- Τεχνικός Λογισμικού Η/Υασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Εγκαθιστά το Λειτουργικό Σύστημα στους Η/Υ.
 • Ρυθμίζει και ελέγχει το Λειτουργικό Σύστημα που εγκατέστησε για την καλή λειτουργία του Η/Υ.
 • Αναβαθμίζει το Λειτουργικό Σύστημα Η/Υ.
 • Εγκαθιστά τις εφαρμογές, ρυθμίζει και ελέγχει τις εφαρμογές που εγκατέστησε για την καλή ποιότητα και λειτουργία τους.
 • Αναβαθμίζει και επικαιροποιεί τις εφαρμογές πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία των εφαρμογών.
 • Συντηρεί τα υπολογιστικά συστήματα στα οποία τρέχουν οι εφαρμογές.
 • Επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών που εκδηλώνονται.
 • Εκτελεί τακτικούς ελέγχους μέσω software για τη καλή λειτουργία του λογισμικού.
 • Εξατομικεύει και εγκαθιστά τις εφαρμογές πληροφορικής στα συστήματα του πελάτη.

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας είναι:

1. Εγκατάσταση λογισμικού και περιφερειακών Η/Υ σύμφωνα με τις ανάγκες και το προκαθορισμένο πλάνο εργασίας.

 • Εγκατάσταση και αρχειοποίηση του λειτουργικού συστήματος ενός νέου Η/Υ.
 • Εγκατάσταση περιφερειακών Η/Υ και προγράμματα οδήγησής τους.
 • Εγκατάσταση εφαρμογών οργάνωσης γραφείου ή πιο συγκεκριμένου εύρους χρήσης.

2 Διαχείριση και υποστήριξη του λογισμικού και των περιφερειακών Η/Υ.

 • Διαχείριση του λειτουργικού συστήματος και των πακέτων εφαρμογών του Η/Υ.
 • Αντικατάσταση αναλωσίμων των περιφερειακών του Η/Υ, όπου αυτά υφίστανται.
 • Συμβουλευτική χρηστών όσον αφορά την καλύτερη εκμετάλλευση των εφαρμογών και των περιφερειακών που χρησιμοποιούν.

3.  Εντοπισμός και άρση δυσλειτουργιών λογισμικού και περιφερειακών Η/Υ.

 • Εντοπισμός και άρση δυσλειτουργιών του λειτουργικού συστήματος, κατόπιν ενημέρωσης από τον χρήστη.
 • Εντοπισμός και άρση δυσλειτουργιών των εφαρμογών οργάνωσης γραφείου, κατόπιν ενημέρωσης από τον χρήστη.
 • Εντοπισμός και άρση δυσλειτουργιών ειδικών λογισμικών πακέτων κατόπιν ενημέρωσης απο τον χρήστη.
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών των περιφερειακών και είτε διόρθωσή τους, είτε αντικατάστασή τους κατόπιν ενημέρωσης από τον χρήστη.
Επιλογές Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Ο κλάδος της πληροφορικής βρίσκεται σε ανοδική εξέλιξη. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως στις εμπορικές και οικονομικές επιχειρήσεις καθώς και στο δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει τους αποφοίτους για μια καριέρα στην διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων – system administration όπως επίσης και στην υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού σε σύγχρονες πλατφόρμες και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών. O σπουδαστής αποκτά ευρεία γνώση Λειτουργικών συστημάτων (Windows / Linux).

Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική.
 • Αλγοριθμική και Δομές δεδομένων Ι.
 • Γλώσσα προγραμματισμού Ι (PASCAL).
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.
 • Λειτουργικά συστήματα.
 • Επικοινωνίες δεδομένων.
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα.
 • Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Internet.
 • Βάσεις δεδομένων Ι.
 • Γλώσσα προγραμματισμού ΙΙ (C).
 • Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας (photoshop).
 • Τεχνολογία λογισμικού και εφαρμογή.
 • Βάσεις δεδομένων ΙΙ.
 • Γλώσσα προγραμματισμού ΙΙΙ (VISUALBASIC).
 • Γλώσσα προγραμματισμού IV (Αντικειμενοστραφής  προγραμματισμός C++).
 • Ασφάλεια συστημάτων.
 • Βάσεις δεδομένων ΙΙΙ.
 • Γλώσσα προγραμματισμού V (client-server  με εργαλεία  IDE στη διαχείριση RDBMS).
 • Γλώσσα προγραμματισμού VΙ (C#).
Διάρκεια / Φοίτηση

Η διάρκεια του προγράμματος είναι (2) έτη και ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση. Το διδακτικό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα φοίτησης διάρκειας 300 ωρών κατάρτισης έκαστο. Η φοίτηση είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, (300 ώρες ανά εξάμηνο) και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου.

Γιατί να μας επιλέξεις
 • Δυνατότητα επιλογής πρωινών ή απογευματινών μαθημάτων.
 • Υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Διδακτική ομάδα επιφανών επιστημόνων & διακεκριμένων επαγγελματιών.
 • Υποστηρικτική διδασκαλία & εκπαιδευτική καθοδήγηση.
 • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς εργασίας.
 • Προοπτικές άμεσης απασχόλησης.
 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας.
 • Αίθουσες Υπολογιστών εξοπλισμένες με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία σε Η/Υ, εκτυπωτές και video-conferencing σε wireless περιβάλλον.
 • Προσωπικός Σύμβουλος Σπουδών.
 • Εξειδικευμένες διαλέξεις , σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εταιρείες και εκθέσεις.
 • Σπουδαστικές  δράσεις.
 • Δυνατότητα απόκτησης ανώτερων πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών.
 • Βιβλιοθήκη που λειτουργεί 12 ώρες την ημέρα.
Προϋποθέσεις Εγγραφής
 • Συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής.
 • Παροχή αποδεικτικών ολοκλήρωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ).
  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για αλλοδαπούς.
 • Έξι(6) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου (Γενικών, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ). Στο Α’ εξάμηνο σπουδών εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Ενιαίων / Γενικών Λυκείων, για 4 εξάμηνα φοίτησης.

Οι απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που επιθυμούν τη φοίτησή τους σε άλλη ειδικότητα προέλευσης, φοιτούν 4 εξάμηνα.

Οι απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που συνεχίζουν την κατάρτισή τους, στην ειδικότητα προέλευσης, γίνονται δεκτοί στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης, μόνο με 1 χρόνο φοίτησης.

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος :

Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας

Πληκτρολογήστε το κινητό σας τηλέφωνο

Ημερομηνία Γέννησης

Πληκτρολογήστε το όνομά σας

Πληκτρολογήστε το τηλέφωνό σας

Πληκτρολογήστε το email σας

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας