ΒΑΣΕΙΣ 2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΙΙΕΚ New York