ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ Ι.ΙΕΚ New York - ΙΙΕΚ New York