6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΙΕΚ - ΙΙΕΚ New York