ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “AETHER” - ΙΙΕΚ New York