ΙΙΕΚ NEW YORK ΑΘΗΝΑ: Μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας - ΙΙΕΚ New York