Σεμινάριο: “ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ!” - ΙΙΕΚ New York